Disclaimer

Niets van deze site mag zonder voorafgaande toestemming van MaiBus Radio worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevensbestand al dan niet (geautomatiseerd) en/of openbaar gemaakt in welke vorm en op welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere websites.

Onze beeldmateriaal is zowel zichtbaar als onzichtbaar gemerkt!

Mochten wij toch constateren dat er materiaal van onze site is gebruikt, gaan wij per direct over op juridische stappen zonder voorafgaande melding!

Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website wordt geacht op de hoogte te zijn van deze gebruiksvoorwaarden van deze website.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is alle op deze website gepubliceerde informatie eigendom van MaiBus Radio.

Ook kunnen er geen rechten worden ontleend aan de op deze website geplaatste informatie of eventuele berichten.

MaiBus Radio aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan, door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van op deze website gepubliceerde informatie.

Ook behoudt MaiBus Radio zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen die voor MaiBus Radio van toepassing zijn en of aan te vullen met toevoegingen. Eventuele wijzigingen zullen dan ook op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke terugwerkende ingang van kracht.

error: helaas, dat gaat niet door!!